ATP Måler


12.475,15 DKK

Product picture

Beskrivelse


SystemSure Plus

SS PLUS
ATP (Adenosin triphosfat) er et universelt molekyle i og omkring alle levende celler. ATP virker som energitransportør i metaboliske processer.
ATP er derfor til stede i celler fra bakterier, dyr, mennesker, gær og skimmel.  
ATP måling med luminometeret SystemSURE PLUS™ eller EnSURE™ er en meget stærk løsning til rengøringskontrol i henhold til HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).  
ATP anvendes idag i en lang række brancher som fx Levnedsmiddelindustrien, Hospitaler, Storkøkkener, Sundhedsplejen i kommuner, Svømmehaller, Pharmaceutiske virksomheder og meget mere.
Styrken ved systemet er resultat på 15 sekunder på om noget er rent eller ikke rent, dette giver den rengøringsansvarlige viden om Rengøringsniveauet, medens det stadig er relevant og samtidig også et værktøj til at måle hvordan man forbedrer en rengøringsprocedure.  
Danske standarder INSTA 800 og DSF 2451-10, som omhandler bedømmelse af rengøringskvalitet og styring af infektionshygiejne, anbefaler at man måler ATP i femtomol ATP.
Det er kun SystemSURE PLUS™ med UltraSnap™, der måler direkte i femtomol ATP, andre ATP-apparater kræver en omregning.