Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser B2B:

Priser

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse, med mindre andet er aftalt. Der tages forbehold for uvarslede prisstigninger og trykfejl.             

Emballage

For varer leveret i palletank (IBC) eller tromle (Trm), tillægges pris for disse efter gældende aftale.

Emballagen tages kun retur efter forudgående aftale.

Betaling

Det fulde fakturabeløb skal i alle tilfælde betales og være os i hænde på forfaldsdato, angivet på faktura. Betales købesummen ikke rettidigt, beregnes morarenter fra forfaldsdagen på 2,5% pr. måned af den til enhver tid værende restgæld.

Køber er ikke berretiget til at modregne eller tilbageholde del af købesummen på grund af modfordringer, med mindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

Ejendomsret

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

Dag-til-dag levering ved alle lagerførende varer - dog skal ordren være os i hænde dagen før inden kl. 10.00.

Levering af ordre under 3.000,-

Ordre under 3.000,- ekskl. moms og evt. emballage omk. vil blive tillagt fragtomkostninger. Dog specielle regler for teknisk kemi.

Datablade
Datablade/sikkerhedsblade er tilgængelige på alle vore produkter.

Reklamation
Reklamationer bedes meddelt os inden 8 dage fra levering. Varer som fremkommer til kunde i fejlfri stand, tages ikke retur uden accept fra kundeservice eller konsulent. Skaffevarer tages ikke retur.

Returvarer
Varer tages ikke retur uden forudgående aftale. Skulle De have modtaget en vare uden fejl og mangel, men returnerer varen, beregner vi os 20% af varens pris til dækning af håndtering og fragt.

Ansvarsbegrænsninger

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger, ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

Lov og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Retten i Randers er valgt som værneting i første instans.

NCÅ-Verodan A/S
Industriparken 5

DK 9560 Hadsund

 

PERSONDATAPOLITIK:

Ved brug af NCÅ-Verodan´s hjemmeside og nyhedstjenester.


1. Indledning
I det følgende kan du læse NCÅ-Verodan ´s politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på NCÅ-Verodan ´s hjemmeside og tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post). Når du færdes på NCÅ-Verodan ´s hjemmeside eller tilmelder dig NCÅ-Verodan ´s nyhedstjenester, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden er NCÅ-Verodan ´s cookiepolitik desuden gældende. Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte NCÅ-Verodan ´s hjemmeside eller nyhedstjenester. NCÅ-Verodan værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. NCÅ-Verodan betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:


NCÅ-Verodan A/S
Industriparken 5
DK-9560 Hadsund
Telefon:+ 45 7027 1630
E-mail: mail@ncaa.dk
CVR-nr.: 25954777


2. NCÅ-Verodan indsamling af dine personoplysninger
NCÅ-Verodan ´s behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser. NCÅ-Verodan gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som NCÅ-Verodan ikke længere har noget grundlag for at behandle. Når du benytter dig af vor hjemmeside eller tilmelder dig vor nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. NCÅ-Verodan indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på NCÅ-Verodan ´s hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester.


3. Hvilke oplysninger indsamles
Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig: Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”, hvilken browser du bruger, hvilken IP-adresse du har, samt eventuelt hvilket brugernavn du har. Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookie-politik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler NCÅ-Verodan ligeledes følgende personoplysninger om dig: Kontaktoplysninger: Navn, E-mailadresse, Firma/arbejdsplads.


4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode
NCÅ-Verodan indsamler dine kontaktoplysninger og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, markedsføring via elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15, herunder SMS og e-mail til dig. Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring. NCÅ-Verodan opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt NCÅ-Verodan ´s nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne/de tjeneste(r) igen, sletter Vi dine personoplysninger inden for 30 dage.


5. Videregivelse af dine personoplysninger
Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom. I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til evt. cookiepolitik.


6. Brug af databehandlere
Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet NCÅ-Verodan. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra NCÅ-Verodan og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som NCÅ-Verodan selv.

 

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger
NCÅ-Verodan behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirus software og firewalls.

 

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger NCÅ-Verodan behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til NCÅ-Verodan ved at skrive til denne e-mailadresse: mail@ncaa.dk. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. I forhold til det/de samtykke(r) du har givet NCÅ-Verodan i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene. Tilbagekaldelsen får derefter virkning for NCÅ-Verodan. Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte NCÅ-Verodan på ovennævnte e-mailadresse.


DATAANSVARLIG


NCÅ-Verodan A/S
Industriparken 5

DK-9560 Hadsund

Telefon:+ 45 7027 1630

E-mail: mail@ncaa.dk

CVR-nr.: 25954777