Miljøpolitik

Billedresultat for environment

Miljøengagement:

NCÅ-Verodan A/S er i tæt samarbejde med vore kunder og leverandører, løbende på jagt for at minimere negativ miljøpåvirkning.

 

Udvikling af produkter:

NCÅ-Verodan A/S forpligtiger sig sammen med vore kunder til løbende at udvikle produkter til rengøring og desinfektion som er effektive, af høj kvalitet samt bæredygtighed.

 

Bæredygtige løsninger:

Som leverandør af hygiejneløsninger er vi forpligtiget til at tage hensyn til miljøet ved bl. a. at indgå aftaler hvor vi med målbare løsninger sørger for reduktion i vores miljøpåvirkning.

 

Bæredygtige produkter:

Vi kan tilbyde miljømærkede produkter i alle vore kategorier, bl. a. med Nordisk Svanemærket.

 

Bæredygtighed i vor egen virksomhed:

Vi har valgt at vor produktion foregår via en miljøcertificering ISO 14001 så vi dokumentere at vi minimere miljøbelastningen. Vi forlanger af vore transportører, at alt gods foregår i lastbiler med min. Euro 6 norm.

Vi genanvender vore palletanke og plasttromler, og andet plastemballage bliver sendt til genbrug i DK.