UV-lamper hygiejne kontrol

Oprettet d.

UV-lamper hygiejne kontrol
 
UV-lamper hygiejne kontrol


Som en del af vor hygiejnekoncept kan vi nu tilbyde vor kunder kontrol af rengøring med UV-lampe.

Kontakt vor kundeservice på +45 7027 1630
 
NCÅ-Verodan A/S leverer UV-lamper til hygiejne kontrol af rengøring i industrilokaler og på toiletter. UV-lamper anvendes endvidere til lækagesøgning i kølesystemer, vandrør og fjernvarmesystemer.

Organisk materiale, kemikalier og mange andre emner er fluorescerende og lyser op med UV-lys. Derfor
kan de organiske rester i mejeri- og levnedsmiddelindustrien lyse i mørket. Kontrol af hygiejne på syge-
huse og indenfor den øvrige plejesektor er også enkelt med UV-lys. UV-lys er til stor hjælp ved under-
søgelser i forbindelse med kriminelle forbrydelser samt til søgning efter revnedannelser i metaller (NDT).