CIP 1103 SD

CIP 1103 SD

Du skal være logget ind for at kunne lave bestillinger


Type: Stærkt alkalisk CIP rengøringsmiddel.

 

Anvendelse:
Til CIP-rengøring af tankvogne, tanke, rørsystemer, tappeanlæg, røgovne o.l. indenfor bryggeri- og levnedsmiddelindustri samt pharma. 
MÅ IKKE ANVENDES PÅ ALUMINIUM.

 

Egenskaber:
CIP 1103 SD
er et stærkt alkalisk skumdæmpet CIP-rengøringsmiddel, som grundet sit høje indhold af komplexdannere effektivt fjerner

selv kraftige belægninger af fedt og protein. Modvirker opbygning af belægninger, hvilket betyder bedre udnyttelse af produktionsudstyret.

 

Dosering:
0,5-2 % ved temperatur på 50-90 °c og kontakttid på 5-60 min.

Flader der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, skal afskylles med rent vand.

 

Deklaration:
Kaliumhydroxid, natriumhydroxid samt tensid.

 

pH-værdi:
I koncentrat : 14
I 1% opløsning: 12,5

Ledningsevne:v/1 % 15,47mS/cm.


Godkendelse:    
Produktet overholder de generelle krav i fødevarelovgivningen til produkter der anvendes i fødevareproducerende virksomheder.
Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer

i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed. PR-nr: 2293434

 

Miljø:

Indeholder ikke A&B stoffer.


Emballage: 12kg. 26kg. 250kg. IBC tank.

 

Billedresultat for dairy cip nozzle